مفاهیم اصلی Property

ساخت وبلاگ

اگر بخواهیم property  را به زبان ساده بیان کنیم می توانیم بگوییم یک بلاک کد است که همزمان کار تنظیم و تحویل دادن را انجام می دهد:

 

 

  public class Circle
    {
        private int _radius;
        public int Radius
        {
            get{ return _radius }             => مقدار را تحویل می دهد

            set{_radius =value}              => مقدار را تنظیم میکند 
        }

   }

 در قسمت تنظیم همیشه مقدار فیلد برابر است با value

و استفاده از آن به صورت زیر است :

  Circle c = new Circle();

  c.Radius=5;                   => set

  int r= c.Radius;              => get

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 10:27

close
تبلیغات در اینترنت