مفاهیم اصلی Class

ساخت وبلاگ

تعریف کلاس : 

در واقع کلاس یک نوع قالب است شامل جزییات و ویژگی های چیزی است که می خواهیم آن را در دنیای مجازی شبیه سازی کنیم

ویژگی های کلاس :

-کلاس ها را با حروف بزرگ نام گذاری می کنند . 

-نام فایل کلاس باید همنام با کلاس باشد (با رعایت حروف بزرگ تر و کوچک تر )

-خاصیت کلاس به صورت فیلد های private تعریف میشود .

-متغیر به هر نمونه از data type  اولیه گفته میشود . 

- object : به هر نمونه از کلاس  object یا شی می گویند . 

- field : متغیر یا objectی  که مستقیما در داخل کلاس تعریف می شوند فیلد نام دارد. 

- فیلد معمولا با underline _ آغاز شده و از قانون camel Case پیروی می کند. 

- اگر برای عناصر داخل کلاس public یا private مشخص نشود پیش فرض private خواهد بود .

- عناصر publuc یک کلاس خارج از ان هم قابل دسترسی هستند . 

- عناصر private یک کلاس تنها در داخل یک کلاس قابل دسترسی هستند و استفاده از انها بیرون کلاس در دسترس نیست . 

به عنوان مثال به کلاس Circle زیر توجه کنید:

public class Circle
    {
        private int _radius;
        public void setradius(int r)
        {
            _radius = r;
        }
        public int Getredius() => _radius;
        public double area() => Math.PI * Math.Pow(_radius, 2);
        public double surface() => Math.PI * _radius * 2;
         
    }

 

و نحوه ی تعریف و استفاده از کلاس به صورت زیر است :

 

  Circle c = new Circle();

  c.setradius(10);

  dubble a = c.area();

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56

close
تبلیغات در اینترنت