مفاهیم اصلی

ساخت وبلاگ

over loading یا سربارگذاری :

حالت های متفاوت از یک متد :

  public int sum (int a, int b) => a+b;

  public int sum (int a, int b, int c) => a+b+c;

  public int sum (int a, int b, int c, int d) => a+b+c+d;

 

و کار برد ان به صورت زیر است:

 

  int x = sum(10 , 20 )                             => فراخوانی متد 1 

  int y = sum(10 , sum(20 ,30))              => فراخوانی متد 1

  int z = sum (10 , 20 , 30 ,40 )               => فراخوانی متد 3

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56

close
تبلیغات در اینترنت