مفاهیم اصلی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : برنامه نویسی شی گرا یا Object Oriented Programming بخوانید :
   برنامه نویسی شی گرا این نوع برنامه نویسی  از دنیای واقعی ال&...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 20 تير 1397 ساعت: 15:13
چکیده : ... با عنوان : معرفی بخوانید :

علیرضا حسینی 

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 20 تير 1397 ساعت: 15:13
چکیده : ... با عنوان : مفاهیم اصلی( ارث بری ) بخوانید :
ارث بری ( Inheritence ) : برای جلوگیری  از تکرار بیهوده یک سری از کد ها و کلاس ها از ارث بری استفاده میکنیم  بدین معنا که چند کلاس داشته باشیم و یک سری متد و اجزای دگیر در همه آنها تکرار شده باشد در این موقعیت یک کلاس می سازیم که  همه ی آن ویژگی ها را در بر بگیرد و باقی کلاس ها از آن ارث بری کنند. برای مثال یک دانش آموز و یک فرد استخدام شده در یک اداره که ویژگی مشترک آنها در انسان بودن است(شامل اسم کوچک ، اسم فامیل، کد ملی و ...) برای این یک کلاس Human میسازیم که دو کلاس دیگر از آن ارث بری کنند:   Public class Human     }       ...          {                    در این جا کلاس Student از کلاس Human ارث بری می کند  Public class Student: Human     }      ...         {         در این جا کلاس Em...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 10:27
چکیده : ... با عنوان : مفاهیم اصلی Property بخوانید :
اگر بخواهیم property  را به زبان ساده بیان کنیم می توانیم بگوییم یک بلاک کد است که همزمان کار تنظیم و تحویل دادن را انجام می دهد:       public class Circle    {        private int _radius;        public int Radius        {            get{ return _radius }             => مقدار را تحویل می دهد             set{_radius =value}              => مقدار را تنظیم میکند         }    }  در قسمت تنظیم همیشه مقدار فیلد برابر است با value و استفاده از آن به صورت زیر است :   Circle c = new Circle();   c.Radius=5;                   => set   int r= c.Radius;              => get...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 10:27
چکیده : ... با عنوان : مفاهیم اصلی Method بخوانید :
Method  : قسمتی از کد که وظیفه ی را بر عهده دارند با هر بار فراخوانی آن کار را انجام می دهند و از فواید های آن می توان به : افزایش خوانایی برنامه  - کاهش حجم برنامه و استفاده چندین باره از یک بلاک کد در قسمت های مختلف برنامه نام برد .  به عنوان مثا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56
چکیده : ... با عنوان : مفاهیم اصلی Class بخوانید :
تعریف کلاس :  در واقع کلاس یک نوع قالب است شامل جزییات و ویژگی های چیزی است که می خواهیم آن را در دنیای مجازی شبیه سازی کنیم ویژگی های کلاس : -کلاس ها را با حروف بزرگ نام گذاری می کنند .  -نام فایل کلاس باید همنام با کلاس باشد (با رعایت حروف بزرگ ت...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56
چکیده : ... با عنوان : مثالی از کلاس Rectbox بخوانید :
کلاس Rectbox با قابلیت های امکان تنظیم و دریافت طول و عرض مستظیل امکان محاسبه ی محیط و مساحت مستطیل را خواهیم دید :   public class RectBox    {        private int _width;        private int _height;        public void Setwidth(int w)        {       ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56
چکیده : ... با عنوان : مثالی از list بخوانید :
می خواهیم  اطلاعات 10 دانشجو را که شامل نام و نام خانوادگی وشماره دانشجویی و ترم ورودی است ذخیره کنیم و هچنین امکان درج و حذف و ویرایش و جستوجوی دانشجو بر اساس شماره دانشجویی وجود داشته باشد.  class Student    {        private string _name;        p...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56
چکیده : ... با عنوان : مفاهیم اصلی بخوانید :
over loading یا سربارگذاری : حالت های متفاوت از یک متد :   public int sum (int a, int b) => a+b;   public int sum (int a, int b, int c) => a+b+c;   public int sum (int a, int b, int c, int d) => a+b+c+d;   و کار برد ان به صورت زیر است:    ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 5:56